خرید ریبون وکس رزین در سایزهای مختلف با بهترین قیمت و نازلترین قیمت به نسبت کیفیت… Wax resin ribbon

Home » ریبون » ( Wax resin ) ریبون وکس زرین

نمایش دادن همه 3 نتیجه

ریبون وکس رزین 300*55 (Wax resin)

ریبون وکس رزین از لحاظ مقاومت و کیفیت چیزی ما بین ریبون وکس و رزین می باشند و کیفیت چاپ بر روی انواع لیبل ها را دارا می باشد.

ریبون وکس رزین 300*60 (Wax resin)

ریبون وکس رزین از لحاظ مقاومت و کیفیت چیزی ما بین ریبون وکس و رزین است. وکس رزین کیفیت چاپ بر روی انواع لیبل ها را دارا می باشد.

ریبون وکس رزین 75*110 (Wax resin)

ریبون وکس رزین از لحاظ مقاومت و کیفیت چیزی ما بین ریبون وکس و رزین است. وکس رزین کیفیت چاپ بر روی انواع لیبل ها را دارا می باشد.