آدرس:

تهران، اتوبان ستاری، نبش فردوس شرق، پ440 ، طبقه اول، واحد 4

Tel & Fax: +(9821) 4612 00 13_17    –    46 11 0887    –    46 11 0889    –    46 11 0922

WhatsApp & mobile:  09216554708
مدیر فروش

salesmanager@datis-ir.com

واحد فروش

Sales@datis-ir.com

در صورت نیاز به تماس تلفنی با واحد فروش داخلی های 104، 106، 107، 108، 111 و 123 را شماره گیری کنید.

واحد IT

IT@datis-ir.com

در صورت نیاز به تماس تلفنی با واحد IT داخلی 116 را شماره گیری کنید.

واحد حسابداری

Accounting@datis-ir.com

در صورت نیاز به تماس تلفنی با واحد حسابداری داخلی 112 را شماره گیری کنید.