ارائه کلیه خدمات آر اف آی دی از قبیل هوشمند سازی پارکینگ، بیمارستان، دانشگاه، فروشگاه و…