مکانیزه کردن پارکینگ

RFID می تواند سیستم های مستقل و بدون توقف را برای امنیت و کنترل پارکینگ فراهم آورد،برای اجرای این پروژه،درورودی های اصلی که با راه بند ها کنترل می شود. از سنسور تشخیص ماشین  استفاده می کند که به عنوان شمارنده ورود و خروج محسوب خواهد شد و هم زمان بالا ماندن راه بند راکنترل می نماید.

جهت شناسایی خودرو ها (وسایل نقلیه پرسنل و وسایل نقلیه عمومی) کارت RFID پیشنهاد می شود که این کارت در مورد اولیه عنوان کارت تردد شخصی و هم چنین کنترل پرسنل در محیط های اداری (ACCESS CONTROL) استفاده می شودو کارت به جهت شناسایی  خودررو های عمومی نیز پیشنهاد شده است که در هنگام خروج و ورود ماشین زمان کم تری برای پردازش اطلاعات و محاسبه مبلغ پرداختی از اپراتور بگیرد.در قسمت کنترل راهنمایی در طبقات سنسور هایی جهت شمارش زوم ها قرار داده میشود و همچنین می توان جهت شمارش و راهنمایی در طبقات از دوربین های مدار بسته استفاده کرد.

  نحوه استفاده:

  • نمایشگر شمارنده:

  در هر وروردی یک نمایشگر شمارنده نصب می شود که نشان دهنده تعداد واقعی فضای خالی داخل پارکینگ میباشد. که نحوه نمایش اعداد واقعی توسط سنسورهای راه بند و Reader های درب ها می باشد.

  • راه بند و سنسور:

همانطور که می دانید راه بندها در کنار اتاق های کنترل نصب می شود که خود شامل یک سنسور می باشند.

کاربرد سنسورها به جهت:

  • شمارش وسایل نقلیه ورودی و خروجی، که تعداد فضای خالی را در نمایشگر شمارنده بیرون نمایش می دهد.
  • کنترل راه بند، تا در صورت وجود وسایل در زیر راه بند و عمل کردن Timer سنسور مانع بسته شدن راه بند و آسیب رساندن به خودرو شود.
  • Reader

Reader RFID LF که در این طرح جهت شناسایی خورو ها پیشنهاد شده است. در هر ورودی یک reader،که محل قرارگیری آن در کنارکامپیوتر اپراتور می باشد،به محض ورود خودرو اپراتور اقدام به Write پلاک خودرو در کارت مینماید و با تحویل آن به خودرو نیز نرم افزار یک شماره از نمایشگر شمارنده بیرون کسر می نماید، و  Reader دیگرروی پایه ای در فاصله یک متری اتاق کنترل نصب می شود که در صورتی که پرسنل کارت داشته باشد با ایستادن در کنار Reader و نشان دادن کارت از فاصله 10cm-40cm شناسایی خودرو انجام میشود و راه بند برای عبور خودرو باز می شود. و در صورت عبور عوام بدون کارت اپراتور اقدام به صدور کارت می نماید.

نحوه خروج خودروها به این شکل می باشد که Reader  در فاصله 1متری از راه بند بر روی پایه ای نصب خواهد شدو رانندگان موظف به نشان دادن کارت خود به Reader می باشند که برنامه با پردازش اطلاعات مبلغ قابل پرداخت رابر روی نمایشگر مشتری نشان بدهد.(با قرار دادن Reader ی در کنار کامپیوتر اپراتور، در صورتی که کارت از Reader اولی خوانده نشده بود توسط اپراتور ابتدا کارت جهت محاسبه مبلغ به دستگاه نشان داده می شود و سپس بعد ازدریافت مبلغ) با زدن دکمه تایید راه بند باز می شود و خودرو اجازه خروج را دارد. و به محض خروج خودرو از راه بند به نمایشگر شمارنده، یک عدد به تعداد فضای خالی اضافه می شود.در این قسمت همانطور که اشاره شد با دادن کارت RFID به پرسنل هم می توان امکانات بهتری را به جهت استفاده از پارکینگ ارائه داد (ازقبیل زمان کمتری صرف کردن جهت ورود و خروج اتومبیل خود) و همچنین می توان ازهمان کارت برای شناسایی(کارت ساعت زنی) و ردیابی در طبقات(Access control) ،اتاق ها، ناهارخوری،کتابخانه و… داشته باشیم.