مکانیزه کردن دانشگاه

بحث کنترل در دانشگاه با توجه به دارا بودن قسمت های مختلف و جمعیت زیاد دانشجو و پراکندگی افراد از اهمیت بالایی برخوردار است.

در صورت کلی یک دانشگاه دارای بخش های زیر می باشد :

پارکینگ، کلاس، آمفی تئاتر، سالن امتحانات ، کتابخانه، سلف، آموزش، خوابگاه، انتشارات، سالن ورزشی و …

ورود و خروج :

در ورودی دانشگاه گیت نصب شده و کارت های دانشجویی افراد که حاوی تگ بوده و شامل اطلاعات کامل دانشجو از قبیل نام و نام خانوادگی ،ورودی، رشته سال ورود و …می باشد با رید کارت رزومه دانشجو بطور کامل مشخص می گردد.

پارکینگ:

این سیستم با چسباندن یک Tag برروی وسیله نقلیه و قراردادن کلیه اطلاعات مربوط به این وسیله در حافظه آن امکان پذیر می شود. 

الف) قبل از رسیدن وسیله نقلیه به درب ورودی یا خروجی ؛ ماشین از محلی که در آن یک آنتن جهت دریافت اطلاعات Tag چسبیده شده بر روی وسیله نقلیه وجود دارد؛ عبور می کند. دستگاه Reader اطلاعات موجود بر روی Tag را از آنتن بازخوانی میکند و در صورتی که اطلاعات موجود بر روی Tag نشانگر مجوز ورود یا خروج باشد، گیت ورودی یا خروجی باز می شود.
در صورتی که هیچ گونه برچسبی بر روی ماشین وجود نداشته باشد و یا در صورتیکه اطلاعات موجود بر روی Tag نشانگر مجوز عدم خروج یا ورود باشد، افراد امنیتی مستقر در محل درب ورودی یا خروجی گیت جهت بارزسی وسیله نقلیه اقدام می کند.

ب) افراد با ارائه کارت خود اجازه ورود پیدا کرده و شناسایی توسط تگ های کارت صورت می گیرد.

خوابگاه:

در قسمت ورودی گیت نصب شده، در این حالت :

الف) تنها افرادی که مجوز عبور (کارت دانشجویی) دارند اجازه عبور دارند.

ب) ساعت ورود و خروج با اطلاعات کامل دانشجو ثبت می گردد.

سالن امتحانات:

با توجه به اهمیت فوق العاده کنترل افراد در این بخش با نصب یک گیت و همچنین توسط یک هندهلد و با در دست داشتن کارت دانشجویی تمام اطلاعات دانشجو قابل کنترل و دست یابی می باشد و حضور و غیاب وورود دانشجو چک می گردد. در این بخش گیت های تا عرض 90 سانت و کارت های myfair جهت کنترل افراد توصیه می گردد.

کتابخانه

با چسباندن یک Tag (که کلیه مشخصات کتاب در آن ذخیره سازی شده است) بر روی کتاب و قراردادن یکسری از آنتن ها و Reader ها در محل کتابخانه می توان از مزایای ذیل بهره جست: 

الف) جلوگیری از سرقت کتاب های موجود
ب) اجرای سیستم خودکار بازگشت و حتی خروج کتابها از کتابخانه